-İzleyenlerin gördüklerine dairdir-

Hemen hemen her canlının

Hemen hemen her canlının başka bir canlı tarafından (Bitki dâhil) yenildiğini (Varlığı malûmken teatral düzeyde de olsa insan dâhil) gördüm.

Ben izlendiğimi biliyorum

Ben izlendiğimi biliyorum meselâ.

- Ahmet neden böyle

- Ahmet neden böyle yapıyorsun? diyor bir kadın yolda yürürken. Ahmet'in hiçbir şey umrunda değil. Adımlarını hızlandırıyor. Kadın hızına yetişmek için hızını arttırmaya çalışıyor yanındaki çocuğu çekelerken. Yapsa ne olacak, yapmasa ne olacak? Onu o an, orada, el yavaşlığıyla öldürse ne olacak? Adı Ahmet, önünde bir sik var ve sünni. Hayat ona güzel.

50'lik bira bardağının üstten

50'lik bira bardağının üstten kestirilip 40'lık bira bardağı hâline getirilerek, seri içimlerde fiyat/performans açısından optimum değere ulaşıldığını gördüm. (Takdir ettim)

Uçak kalkarken üç kez

Uçak kalkarken üç kez telefonu çalan adamı uyaranlara adamın, 'Hebele höbele, hehehehehehe' dediğini gördüm. Net bir mide bulantısı hissettim. Sonrası tufan.

Son Ğı'lar

Posta